Kiedy mowa o rozwoju talentów osobistych, pierwszym skojarzeniem powinien być coaching mocnych stron. To on bowiem stanowi skuteczną metodę poznawania siebie i swoich talentów, rozwijania ich i wdrażania w życie – nie tylko zawodowe. Czym dokładnie jest coaching mocnych stron i w jaki sposób może pomóc ludziom stać się najlepszymi w przynależnych im talentach? O tym dzisiaj, zapraszamy!

Czym jest i czemu służy coaching mocnych stron?

Coaching mocnych stron to metoda rozwijania samoświadomości. Rozpoczęcie procesu coachingowego pomaga zdać sobie sprawę z własnych umiejętności i kompetencji, a także poznać motywatory, które nami kierują. Ułatwia zrozumienie sposobów myślenia przy dokonywaniu ważnych wyborów i uruchamia procesy wewnętrzne, dzięki którym możemy dotrzeć do tego, co dla nas ważne.

Martin Seligman, amerykański psycholog i profesor na Uniwersytecie Pensylwania, powiedział: „Kluczem do sukcesów i szczęścia jest wykorzystywanie własnych silnych stron, a nie korygowanie wad”. W myśl tej zasady nasi eksperci, coachowie mocnych stron, pracują z klientami właśnie na ich silnych stronach. Zaczynają od rozpoznania owych stron przy użyciu profesjonalnych narzędzi, m.in. Testu Talentów Gallupa. Po rozpoznaniu można przejść do części praktycznej – wzmacniania talentów.

Jak rozpoznać mocne strony?

Zachęcamy do wykonania u nas Testu Talentów Gallupa i skorzystania z procesu coachingowegoW Growth Spot możecie Państwo samodzielnie dokonać wyboru certyfikowanego coacha, który specjalizuje się właśnie w coachingu mocnych stron. Dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu do wykorzystania wyników Testu Talentów Gallupa taki coach dostosowuje się do unikalnej sytuacji klienta. 

Co można zyskać dzięki coachingowi talentów?

Rozpoznane talenty mogą pomóc klientowi podejmować lepsze wybory w zakresie nauki, przyszłego zawodu, długoterminowej ścieżki zawodowej, rozwoju kariery. Kluczowe jest jednak pełne zrozumienie swoich talentów i wiedza, jak zastosować je w życiu codziennym. Co istotne: zarówno osobistym, jak i zawodowym. Wyniki Testu Gallupa bowiem nie ograniczają się do sfery prywatnej ani biznesowej.

Korzyść dla pracownika: Kiedy wykorzystujemy potencjał w 100%, stajemy się bardziej zdecydowani, odważni w działaniach i wyborach. Mamy też świadomość mocnych stron, co czyni nas konkurencyjnymi i pożądanymi pracownikami na rynku pracy.

Korzyść dla managera: Z coachingu mocnych stron skorzysta także manager. Jeżeli zależy mu na budowaniu kultury organizacji bazującej na mocnych stronach, eksperci Growth Spot będą w stanie go w tym wesprzeć.

Korzyść dla właściciela firmy: Warto podkreślić, że rozwój talentów u indywidualnych pracowników w firmie przekłada się na rozwój całego zespołu, a w rezultacie wpływa na biznesowy wynik organizacji. Dobrym pomysłem będzie zatem zapewnienie coachingu mocnych stron osobom, które pracują w Państwa firmie lub zostają właśnie zatrudnione.

Rozpoznanie, docenienie i użycie talentów w praktyce

Dzięki rozpoznaniu posiadanych talentów osoba uczestnicząca w coachingu zweryfikuje, czy jej pomysły na siebie i przyszłość faktycznie są korzystne. Sprawdzi, czy opierają się na rzeczywistych mocnych stronach, czy tylko na tych, które do tej pory niesłusznie uważała za atuty. Proces coachingowy dotyczący mocnych stron pomoże jej zrozumieć sposób, w jaki sposób talenty wpływają na skuteczność i efektywność. W efekcie osobie tej będzie znacznie łatwiej decydować o wyborach.

Jak zacząć? W Growth Spot oferujemy indywidualne programy rozwoju mocnych stron. Wspieramy także w interpretacji wykonanego Testu Talentów Gallupa podczas indywidualnych sesji feedbackowych.

Tak, wybieram coaching mocnych stron!

Ludzie, którzy skupiają się na mocnych stronach, są szczęśliwsi, częściej angażują się w wykonywaną pracę i podejmują odważne decyzje. Pewność i odwaga w działaniach sprawiają, że nieustannie posuwają się do przodu. Jeżeli chcą Państwo stać się takimi osobami – lub zapewnić tę możliwość pracownikom Państwa firmy – wybór coachingu mocnych stron będzie doskonałym pierwszym krokiem. Zapraszamy do kontaktu!