Ponad 40% z nas będzie musiało znacząco zmienić swoje umiejętności zawodowe do 2027 roku, zdaniem ekspertów World Economic Forum i pracowników ponad 800 przebadanych organizacji z różnych branż i krajów. Warto już dziś popracować nad umiejętnościami i zainwestować w kompetencje przyszłości, by zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Jak kompetencje przyszłości ewoluują – kluczowe zmiany na rynku pracy

Zdaniem globalnych ekspertów, organizacje i pracownicy muszą dopasować się do 3 głównych trendów, które zmieniają rynek pracy:

 • Przełomów technologicznych i konieczności nadążania za nowymi rozwiązaniami, które tworzą ale i odsuwają w niepamięć kompetencje i zawody
 • Stagnacji ekonomicznej i spadku realnych płac w związku z inflacją
 • Trendu zielonych inwestycji, który oznacza nie tylko inwestowanie w zielone technologie, ale też decentralizację i skrócenie łańcuchów dostaw, które oznaczają większa inwestycje w lokalne talenty

Przekłada się to na tworzenie i popularność nowych zawodów: według danych z platformy LinkedIn (2018-2022) najszybciej rosną zawody dookoła sprzedaży i wsparcia klienta, rekrutacji i rozwoju talentów oraz IT. Zdaniem ekspertów World Economic Forum będziemy musieli przyzwyczaić się do elastyczności i zmiany umiejętności zawodowych, bo przez najbliższe 5 lat wiele starych zawodów odejdzie w niepamięć w związku ze zmieniającymi się potrzebami rynku. Eksperci nazywają to „przemiałem” zawodów – gdy z jednej strony profesje wygasają a z drugiej dynamicznie rosną nowe, przyciągając talenty które dostatecznie szybko się przekwalifikowały. Ma to dotknąć aż 23% ról do 2027 roku.

Jakich kompetencji potrzebuje przyszłość? 

Wśród top 10 najbardziej poszukiwanych kompetencji przyszłości widać rosnąca rolę myślenia analitycznego, by poradzić sobie ze zmiennością i skomplikowaniem biznesowych wyzwań. Na drugim miejscu jest grupa umiejętności technologicznych, co ułatwia adaptację do kluczowego czynnika zmieniającego miejsca pracy – przełomów technologicznych. Natomiast pojawia się spora grupa oczekiwanych kompetencji przyszłości z pogranicza umiejętności i postaw jak: ciekawość, zwinność, zdolność do motywowania siebie czy zorientowanie na potrzeby klienta.

Top 10 najszybciej rosnących kompetencji przyszłości zdaniem World Economic Forum to:

 1. Myślenie kreatywne i rozwiązywanie problemów
 2. Myślenie analityczne i wyciąganie wniosków z danych 
 3. Kompetencje technologiczne
 4. Ciekawość i umiejętność uczenia się 
 5. Odporność psychiczna i elastyczność 
 6. Myślenie systemowe
 7. AI i big data
 8. Automotywacja i samoświadomość 
 9. Zarządzanie talentami i rozwój 
 10. Zorientowanie na klienta 

Jak wykształcić kompetencje przyszłości 

Warto już dziś zderzyć swoje umiejętności z oczekiwaną listą – na przykład dając sobie punkty (1-5 jak gwiazdki w restauracji) zgodnie z naszym poziomem. Później możemy poprosić o feedback współpracowników i szefa, którzy mogą widzieć nas i nasze kompetencje nieco inaczej. Gdy mamy już jasność, warto zastanowić się: jak widzę przyszłość swojej roli? jakie obszary zawodowe mnie najbardziej interesują? I wybrać 2-3 kompetencje, które chcemy rozwinąć w danym roku.

Według andragogiki (nauki o uczeniu się dorosłych) aż 70% procesu uczenia odbywa się na co dzień, w miejscu pracy, wykonując regularne zadania. Kolejne 20% to wsparcie managerskie, trenerskie i coachingowe a zaledwie 10% to dedykowane szkolenia, książki czy podcasty. Dlatego zamiast pasywnie słuchać wiedzy czy zapisać się na kolejny kurs, warto znaleźć praktyczniejszą ścieżkę rozwoju. 

W tym może pomóc nam nasz lider, ale równiez zewnętrzny coach, który pomoże

 • odnaleźć właściwe obszary do rozwoju, które najszybciej popchną nas do przodu,
 • stworzyć realny plan praktykowania tych kompetencji w codziennej pracy,
 • da feedback i będzie sparingpartnerem, szczególnie w wypadku kompetencji miękkich,
 • zadba o naszą motywację i pomoże nam utrzymać kurs na cel.

Jeśli nie wiesz, jak zacząć, możesz umówić się na darmową sesję zapoznawczą i sprawdzić, czy współpraca z coachem jest dla ciebie.