Testy kompetencji

Według raportu Linkedin* stała inwestycja w umiejętności jest w top 4 najczęściej oczekiwanych benefitów pracowniczych (oprócz wynagrodzenia, elastycznego czasu pracy i pakietu medycznego). 

Dobrze dobrany raport jest prezentem wiedzy o samym sobie, który doceni każdy nastawiony na rozwój pracownik. Wsparty sesją z certyfikowanym ekspertem, przekuje się na lepszy performance, samoświadomość i zaangażowanie w naszych zespołach.

Nasi eksperci – konsultanci certyfikowani w zakresie dostępnych na rynku testów – pomogą w przeprowadzeniu i interpretacji testów oraz udzielą informacji dotyczącej wyników.

Coaching dla pracownika

Korzyści z indywidualnej sesji feedbackowo-coachingowej

Gallup CliftonStrenghts Finder

Badanie talentów CliftonStrengths™ zostało zaprojektowane, aby pomóc zidentyfikować obszary o najwyższym potencjale do rozwoju mocnych stron. Diagnoza ta jest wynikiem ponad 40 lat systematycznych badań Instytutu Gallupa nad talentami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się one do efektywności osobistej. Test wyodrębnia  5 najmocniejszych talentów, aby na tej podstawie można było określić jego profil zawodowy.

 • Zapoznasz się z unikalną dla siebie kolejnością 5 (lub 34) talentów Gallupa
 • Zrozumiesz swój naturalny sposób myślenia, odczuwania oraz działania
 • Podczas pracy z trenerem nauczysz się rozpoznawać, doceniać oraz wykorzystywać na co dzień indywidualny profil talentów
 • Koncentrując się na swoich głównych cechach, zidentyfikujesz swoje uzdolnienia oraz opracujesz strategię przekształcenia talentów w mocne strony
 • Dodatkowo w opcji 34:
  • poznasz talenty, które opisują Cię w najmniejszym stopniu, aby świadomie i selektywnie podchodzić do życiowych wyzwań
  • uświadomisz sobie swoją indywidualną konfigurację talentów
  • uświadomisz sobie swój potencjał oraz swoje ograniczenia

EXTENDED DISC

Test kompetencji DISC daje informację zwrotną m.in. o stylu komunikacji, o wrodzonych predyspozycjach w dziedzinie sprzedaży oraz indywidualnym podejściu do obsługi klienta, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian czy umiejętności analityczne.

 • Zapoznasz się ze swoim naturalnym i wyuczonym stylem DISC
 • Zrozumiesz swój sposób myślenia, odczuwania oraz działania w kontekście naturalnych predyspozycji oraz roli, jaką pełnisz
 • Poznasz swoje typowe reakcje stresowe i nauczysz się, jak im zapobiegać
 • Zrozumiesz jak rozmawiać z innymi osobami w zespole efektywnie: nauczysz się rozpoznawać profile innych i odpowiednio dopasowywać komunikację
 • Zrozumiesz co jest dla Ciebie najistotniejsze w pracy zawodowej i opracujesz ścieżkę, jak o to zadbać
 • Rozpoznasz swoje mocne i słabe strony w 24 zachowaniach w pracy
 • Wyjdziesz z sesji z konkretnym planem działań w zespole na najbliższe 3 miesiące
 • Dodatkowo menedżerowie będą mieli okazję omówić wynik swojego stylu zarządzania

MTQ48 PLUS

Test pozwoli zmierzyć poziom odporności psychicznej, uwzględniając poziom 4 komponentów ją tworzących: poczucie kontroli, podejście do wyzwań, zaangażowanie i pewność siebie. To pierwszy na świecie test psychometryczny do badania siły i odporności psychicznej. MTQ Plus jest bardziej rozbudowanym i mierzącym poziom wszystkich komponentów odporności psychicznej.

 • Wzmocnisz własną świadomość
 • Zdefiniujesz cele rozwojowe w obszarze odporności psychicznej
 • Wypracujesz drogę, na której wzmocnisz zasoby i zaopiekujesz się obszarami do wzmocnienia
 • Otrzymasz wiedzę i wskazówki, które pozostaną z Tobą na zawsze i do których będziesz mógł wracać w sytuacjach trudnych
 • Uzyskasz wsparcie na etapie zmiany
 • Rozwiniesz zdolność radzenia sobie z emocjami, zwiększysz poczucie wpływu na własne życie i pewności siebie.

  INSIGHTS DISCOVERY

  Profil Indywidualny Insights Discovery™ jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny pracownika. Jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w kontekście środowiska pracy. Profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań na gruncie zawodowym.

  • Pogłębisz wiedzę na temat samego siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w kontekście środowiska pracy
  • Wypracujesz kierunki rozwoju osobistego w oparciu o swój indywidualny styl funkcjonowania
  • Uzyskasz pomoc w zwiększeniu efektywność działań na gruncie zawodowym
  • Zdobędziesz wiedzę o czynnikach motywujących Ciebie do działania
  • Otrzymasz wsparcie w pracy nad kluczowymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania Ciebie, Twoich  pracowników, zespołów i całej organizacji
  • Zauważysz swoje osobiste preferencje myślenia i działania a więc zbudujesz samoświadomość i świadomość innych,
  • Dostrzeżesz swoje mocne i słabe strony, swój osobisty styl podejmowania decyzji i interakcji z innymi

  FRIS

  FRIS® przystępnie i zrozumiale wyjaśnia jak ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy. FRIS® opisuje preferowany przez nas sposób reagowania i komunikowania się, co bardzo mocno wpływa na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie (przełożeni, zespół, współpracownicy). FRIS® opisuje w jakiego typu pracę najchętniej się angażujemy i gdzie osiągamy najlepsze efekty, opowiada o rolach i typach działań, które są dla nas wygodne i naturalne oraz wskazuje obszary, których unikamy. 

  • Zrozumiesz jak w oparciu o swój indywidualny profil FRIS podejmujesz decyzje i rozwiązujesz problemy
  • Poznasz preferowany przez Ciebie sposób reagowania i komunikowania się
  • Wyjdziesz z sesji bardziej świadomy jak Twój indywidualny profil FRIS wpływa na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie (przełożeni, zespół, współpracownicy)
  • Zidentyfikujesz w jakiego typu pracę najchętniej się angażujesz i gdzie osiągasz najlepsze efekty
  • Dowiesz się więcej o rolach i typach działań, które są dla Ciebie wygodne i naturalne a których unikasz
  •  Uzyskasz wgląd w jakich obszarach wykazujesz się elastycznością, a gdzie Twoje preferencje są bardzo silne i jak to wpływa na zespół

  DISC D3

  Badanie DISC D3 to bardzo czułe narzędzie, które łączy w sobie cztery analizy: styl działania (DISC), preferowane role w zespole (TEAMS), wartości, które stoją za decyzjami (VALUES) oraz wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki (BAI). Dzięki temu narzędziu badamy nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu „wody”, to, czego nie widać a co wpływa na zachowanie (TEAMS, VALUES, BAI). 

  • Dowiesz się jakich warunków potrzebujesz, aby czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy
  • Rozpoznasz w których obszarach tkwi Twój potencjał i jak go rozwijać, aby osiągać lepsze wyniki 
  • Odkryjesz jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu 
  • Nauczysz się dobierać argumenty w rozmowie
  • Poznasz swój naturalny styl pracy 
  • Nauczysz się motywować poszczególne osoby 

  Potrzebujesz więcej informacji o testach kompetencji?

  Upskilling pracowników – fakty i mity

  Upskilling pracownika to proces rozwijania umiejętności pracowników, by lepiej radzili sobie z wyzwaniami, czekającymi organizację. Jest alternatywą do prób “kupienia” odpowiednich kompetencji na rynku pracy, przez rekrutację odpowiedniej osoby. Na przykład możemy...

  czytaj dalej

  Budowanie porozumienia – rola dobrej komunikacji w zespole

  Komunikacja to klucz do zespołowej efektywności, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy 80% czasu pracy spędza się współpracując z innymi. Komunikacja potrafi wesprzeć lub utrudnić realizację celu (choćby dzięki łatwości przepływu informacji), generuje lub rozwiązuje...

  czytaj dalej