Lider odpowiada za aż 70% zaangażowania w zespołach, ale w ponad 80% przypadków firmy nie obsadzają na liderskich stanowiskach osób z odpowiednimi kompetencjami i talentami – wynika z badań Instytutu Gallupa. Dzieje się tak dlatego, że w większości firm awans na liderską pozycję jest związany z osiągnięciami (trzeba na niego zasłużyć wynikami) a nie kompetencjami i talentami.

Tymczasem jakość liderów i ich wysokie kompetencje managerskie są kluczowe w:

  •   Osiąganiu rezultatów – aż 69% pracowników twierdzi, że pracowałoby ciężej, gdyby ich wysiłki były regularnie doceniane
  •   Minimalizowaniu rotacji – aż 50% pracowników kiedyś odeszło z firmy ze względu na przełożonego
  •   Budowaniu satysfakcji i zaangażowania w pracy – aż 86% satysfakcji w pracy pochodzi z relacji z przełożonym i jednocześnie dla 75% respondentów to manager jest najbardziej stresującym czynnikiem w pracy

5 kluczowych kompetencji managerskich

Jaki powinien być dobry lider? Jakie cechy warto posiadać, by spełniać się w tej roli? Zdaniem Instytutu Gallupa, który od lat bada zaangażowanie i efektywność w organizacjach na całym świecie, dobrze dobrany i rozwinięty lider ma następujące kompetencje managerskie:

  1. Budowanie motywacji i zaangażowania – poprzez podejście pull nie push: kreowanie inspirującej wizji, aktywne włączanie członków zespołu zamiast zasłaniania się hierarchią i pozycją
  2. Stanowczość i asertywność – dobry lider nie ugina się pod presją czy to ludzi czy okoliczności i jest w stanie osiągać wyniki mimo przeciwności i oporu
  3. Budowanie odpowiedzialności – dobry lider umiejętnie rozlicza i buduje proaktywną postawę w zespole
  4. Budowanie relacji – dobry lider dba nie tylko o wyniki, ale i atmosferę pracy, łączy ludzi, rozwiązuje konflikty i pracuje w atmosferze otwartości, wykazując się kompetencjami inteligencji emocjonalnej. Aż 75% pracowników uważa klarowną i transparentną komunikację za niezbędną cechę lidera.
  5. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane i strategię – myślenie krytyczne, analityczne i strategiczne to kluczowe kompetencje liderskie.

Dobry lider na czas zmian

Jak widać, dobry lider ma zarówno cechy managera służebnego (czyli nieustannie zastanawia się, jak ułatwić zespołowi życie) ale też stanowczość i asertywność by wymagać odpowiednich rezultatów. Wyobraźmy sobie sytuację kryzysu biznesowego – wejście na rynek ostrej konkurencji, znaczącą zmianę technologiczną lub przerwę w łańcuchu dostaw, które wymaga szybkiego i sprawnego działania. Lider, który potrafi motywować i angażować utrzyma zespół w pracy na 100% mimo przeciwności, zapewniając wyniki dzięki kompetencji budowania osobistej odpowiedzialności w zespole. Dzięki kompetencjom analitycznym podejmie właściwą decyzję o zmianie biznesowej a stanowczości i asertywności będzie potrafił wytrwać w niej mimo wątpliwości i przeciwności losu. Jego dobre relacje z zespołem pomogą mu działać szybciej ale też i wymagać więcej – by sprawniej przejść przez zmianę i skutecznie się do niej zaadoptować.

Jak nauczyć się kompetencji managerskich?

1 na 10 osób rodzi się z talentami liderskimi i będzie łatwo brylować w managerskiej roli – ale kolejne 2 osoby na 10 są w stanie te talenty w sobie wydobyć, jeśli firmy stworzą im odpowiednie wsparcie rozwojowe i coachingowe – zdaniem Instytutu Gallupa. Techniczne umiejętności (jak np. dawanie feedbacku czy delegowanie) można uzupełnić na szkoleniu, ale praca nad kompetencjami miękkimi będzie najbardziej efektywna w systemie 1:1. Jeśli czujemy, że brak nam motywacji, wiedzy czy praktycznych przykładów, warto sięgnąć po wsparcie mentora. Jeśli problem leży w podejściu, blokadach mentalnych czy niezdolności do uchwycenia, czego tak naprawdę nam brakuje, warto spotkać się z coachem. Dobrze dobrany specjalista ułoży dla nas indywidualny plan, pomoże w nabyciu cech dobrego managera i będzie nam kibicował w testowaniu i wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w zespole.