Kompetencje miękkie, to zestaw umiejętności interpersonalnych ale też i zarządzania samym sobą, które pozwalają liderom i ekspertom efektywnie współpracować z innymi, rozwiązywać problemy, adaptować się do zmian i osiągać rezultaty. Obejmują one zdolności emocjonalne, społeczne i komunikacyjne, które wpływają na naszą zdolność do efektywnej interakcji z ludźmi i radzenia sobie w biznesowych wyzwaniach.

Przykłady kompetencji miękkich obejmują:

Interpersonalne

 1. Efektywna komunikacja: Umiejętność jasnego i skutecznego przekazywania informacji zarówno w piśmie, jak i ustnie. Dobry rozmówca potrafi słuchać uważnie i zrozumieć punkt widzenia innych.
 2. Współpraca: Obejmuje umiejętność dzielenia się wiedzą, słuchania innych i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wzajemnego przekazywania sobie zadań i obowiązków i budowania zespołowej atmosfery.
 3. Empatia: Umiejętność dekodowania emocji innych osób i rozumienia odmiennych perspektyw, co pomaga w tworzeniu pozytywnych relacji i lepszych rozwiązań.
 4. Zdolności przywódcze: Zdolność do motywowania, kierowania i inspirowania innych do osiągania celów. Dobry lider potrafi budować relacje, delegować zadania i rozumie punkt widzenia współpracowników.

Osobiste

 1. Rozwiązywanie problemów: Umiejętność identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów w logiczny i efektywny sposób.
 2. Kreatywność: Zdolność do generowania nowych pomysłów, podejścia do sytuacji z nietypowej perspektywy i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
 3. Osobista produktywność: Umiejętność efektywnego planowania, organizowania i zarządzania czasem oraz zadaniami, aby osiągnąć określone cele.
 4. Odnajdywanie się w zmianie: Zdolność do dostosowywania się do zmieniających się sytuacji, warunków i wymagań, zachowując elastyczność i otwartość na nowe wyzwania.
 5. Zarządzanie stresem: Umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją w skuteczny sposób, co przyczynia się do lepszej wydajności i zachowania spokoju w trudnych sytuacjach.

Z licznych badań wiemy, że kompetencje miękkie odpowiadają za aż 85%* naszego sukcesu w miejscu pracy.

Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu

Ciężko sobie wyobrazić zespół, którego członkowie są pozbawieni kompetencji społecznych – taka grupa byłaby szybko skazana na porażkę. Dobrze rozwinięte kompetencje miękkie zwiększają skuteczność zespołu, pomagają unikać błędów i porażek, zwiększają szansę na innowacje czy nawet wygranie serc klientów dzięki bardziej dogłębnemu, empatycznemu zrozumieniu ich potrzeb.

Kompetencje miękkie i społeczne są szczególnie istotne dla lidera. Wielu świetnych ekspertów dostaje promocję dzięki swoim umiejętnościom technicznym i jest zaskoczonych, że na liderskim stanowisku czegoś im brakuje. Najważniejsze luki kompetencyjne młodych liderów to właśnie umiejętności miękkie: zdolność do delegowania zadań, budowania zaangażowania, rekrutowanie odpowiednich członków zespołu, stawianie celów i egzekwowanie wymagań, umiejętność budowania relacji z podwładnymi, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i w trudnych rozmowach i wiele więcej.

Kompetencje miękkie przyszłości

Świat i rzeczywistość biznesowa stawiają przed nami nieustająco nowe wyzwania – wiele z nich jest nie do pokonania bez odpowiedniego zestawu kompetencji społecznych. Jakie umiejętności miękkie będą nam niezbędne w przyszłości? Zdaniem ekspertów Forbes będą to:

 1. Myślenie analityczne i krytyczne – czyli zdolność znajdowania wiarygodnych danych i wysnuwania z nich właściwych wniosków
 2. Myślenie strategiczne i decyzyjność – umiejętność podejmowania złożonych decyzji w efektywny sposób, rozumiejąc ich szerszy kontekst.
 3. Inteligencja Emocjonalna (EQ) i Empatia – Umiejętność rozpoznawania i kontrolowania swoich emocji oraz rozpoznawania i wpływania na emocje innych osób.
 4. Kreatywność – zdolność tworzenia nowych rozwiązań w oparciu o wyobraźnię.
 5. Współpraca – efektywna praca we współzależnym środowisku, wraz z umiejętnością słuchania i efektywnego przekazywania swoich pomysłów.
 6. Adaptacyjność i Elastyczność – Posiadanie elastycznego sposobu myślenia oraz otwartość na zmiany w miejscu pracy, w tym na nowe i bardziej elastyczne formy zatrudnienia (prace dorywcze, part-time etc)
 7. Inteligencja Kulturowa – umiejętność włączania różnorodności, świadomość tego, że miejsca pracy i społeczeństwa stają się bardziej różnorodne i umiejętność nawiązywania relacji i efektywnej pracy z osobami z różnych środowisk
 8. Budowanie Marki Osobistej – Budowanie relacji, rozwijanie sieci kontaktów oraz dbanie o swoją reputację online i offline.
 9. Zarządzanie Czasem – nieustające stawanie się bardziej efektywnym i wydajnym w naszej pracy.
 10. Ciekawość i Ciągłe Uczenie Się – Utrzymywanie mentalności rozwoju oraz zapewnianie, że nadal uczymy się i rozwijamy, zarówno osobiście, jak i zawodowo.
 11. Adaptowanie się do Zmian – Umiejętność akceptowania i zarządzania zmianami, gdy się pojawiają w miejscu pracy ale i w naszym życiu prywatnym
 12. Dbanie o Swój Dobrostan – Znalezienie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Jak uczyć się kompetencji miękkich?

Ucząc się kompetencji miękkich możemy skorzystać z webinarów, kursów online, czy szkoleń na żywo – jednak prawdziwą, głęboką zmianę dostosowaną do naszych wyzwań zapewni nam coaching. Coach może nas wesprzeć dzięki:  

 1. Budowaniu samoświadomości: Coach pomoże nam, poprzez zadawanie pytań, refleksję i dyskusję, zidentyfikować obszary, które wymagają rozwoju. Czasami nie jesteśmy świadomi pewnych wzorców – coach będzie naszym lustrem i d nam znać, jaki wpływ mają nasze zachowania na odbiorcę.
 2. Uczeniu konkretnych umiejętności: Coach może dostarczyć narzędzi, technik i ćwiczeń, które pomogą w rozwijaniu konkretnych kompetencji miękkich. To może obejmować symulacje sytuacji, praktyczne zadania, ćwiczenia w roli i inne metody. Coach może być naszym sparingpartnerem, z którym zderzymy sposoby działania i wypróbujemy nowe metody przed wprowadzeniem ich do swojego życia zawodowego,
 3. Utrzymywaniu kursu na cel: Coach wesprze nas w ustalaniu konkretnych celów związanych z rozwojem kompetencji miękkich. Razem z nami opracuje plan działania, który zawiera kroki i działania niezbędne do osiągnięcia tych celów. Pomoże śledzić postępy w rozwoju kompetencji miękkich, analizować osiągnięcia oraz dostosowywać plany i cele w miarę potrzeb.
 4. Podtrzymywaniu motywacji: Coach pomoże nam zrozumieć bezpośrednie przełożenie kompetencji miękkich na nasze wyzwania, relacje i osiągnięcia. Regularnie dając nam feedback, pomaga utrzymać zaangażowanie, zachować kierunek i skoncentrować się na długoterminowych celach.

Współpraca z coachem to skuteczny sposób na rozwój kompetencji miękkich, ponieważ coach zapewnia indywidualne wsparcie, osobiste podejście dopasowane do naszych wyzwań i strukturę, która sprzyja skutecznemu uczeniu się i doskonaleniu tych umiejętności.