Przewaga konkurencyjna na trudne czasy

Zmiany na rynku pracy (jak great resignation i quiet quitting, a ze strony pracodawcy quiet firing i restrukturyzacje) powodują, że rotacja pracowników będzie wzrastać. Utrzymanie najlepszych w swoim zespole tworzy przewagę konkurencyjną, krytyczną w trudnych czasach. Oprócz adekwatnej pensji i równowagi życie-praca największą potrzebą pracowników, zdaniem respondentów największego globalnego portalu rekrutacyjnego Linkedin*, jest dalsza inwestycja w kompetencje zawodowe. Potwierdzają to najnowsze badania Randstad** (wszystkie dalsze dane pochodzą z tego badania, chyba że zaznaczone jest inaczej), w których 88% z badanych chce, by pracodawca inwestował w ich rozwój a aż 84% jest zainteresowana coachingiem.

Coaching buduje lojalność pracowników

Coaching buduje lojalność pracowników i zwiększa ich kompetencje (zmniejszając przy tym potrzebę dalszego zatrudniania) – o ile będzie wprowadzany na szerszą skalę niż tylko zespół zarządzający organizacją. W wielu organizacjach coaching dotyczy wyłącznie wysoko postawionych pracowników ze starszych pokoleń. Tymczasem to najmłodsze pokolenia (Gen Z i Millenialsi) wykazują najwięcej entuzjazmu do coachingu jak również największą mobilność w karierze i najmniejszą lojalność wobec obecnego pracodawcy. Koszty lekceważenia lojalności są wysokie – wg badań koszt zastąpienia pracownika to między 50% a 200% jego pensji i zajmuje średnio 6-9 miesięcy, nie wspominając nawet o kosztach i czasie związanym z onboardingiem.

Coaching pomaga zespołom w osiąganiu lepszych rezultatów

  Zgodnie z badaniami International Coach Federation związek między coachingiem i osiąganymi rezultatami jest jasny: wśród organizacji, które go stosują aż 54% ma skuteczną, zorientowaną na cel kulturę zespołową (vs. 29% wśród organizacji, w których nie ma coachingu).

Coaching rozwija kluczowe kompetencje

Pracownicy poddani coachingowi wskazują na poprawę swojej pewności siebie (w 80%), umiejętności komunikacyjnych (w 72%) i osobistej wydajności (w 70%)***. Pracodawcy widzą za to wzrost zaangażowania, pewności siebie i elastyczności w procesie rozwoju i kariery. Nic dziwnego, że aż 93% pracowników i pracodawców uważa to narzędzie za wyjątkowo przydatne i skuteczne.

Coaching się opłaca

  Aż w 86% organizacji coaching się zwrócił (średnio aż 7-krotnie) a top 20% deklaruje aż 50-krotny wzrost z inwestycji****. Przy takim ROI decyzja o szerszym wsparciu coachingowym w organizacji wydaje się oczywista. Jak to działa i ile można zyskać? Zapraszamy na bezpłatną sesję zapoznawczą (link: https://growthspot.pl/coaching-biznesowy/), w trakcie której coach pomoże wybrać cel i określić korzyści. Do zobaczenia na Growth Spot!   *LinkedIn Global Talent Trends 2022 https://business.linkedin.com/talent-solutions/global-talent-trends?trk=bl-po&veh=Global-talent-trends-2022-launch-post# ** Randstad Retention Through Coaching 2022 ***PricewaterhouseCoopers dla International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2008 **** PricewaterhouseCoopers dla International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009

*LinkedIn Global Talent Trends 2022 https://business.linkedin.com/talent-solutions/global-talent-trends?trk=bl-po&veh=Global-talent-trends-2022-launch-post#

** Randstad Retention Through Coaching 2022

***PricewaterhouseCoopers dla International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2008 

**** PricewaterhouseCoopers dla International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009