Czym jest coaching?

Coaching stanowi ukierunkowaną pomoc człowiekowi, który tego chce. Polega na zwiększaniu umiejętności i kompetencji przy wykorzystaniu własnych zasobów klienta. Coach nie robi niczego za niego. Towarzyszy mu w zmianie, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas profesjonalnej edukacji w zakresie coachingu.

Coach podczas sesji uczy klienta samodzielnie rozwiązywać problemy. W tym celu zadaje dużo pytań otwartych, odzwierciedlających i pobudzających do refleksji. Dzięki temu klient zaczyna dostrzegać różne drogi, które wcześniej były dla niego zamknięte. W rezultacie poddaje refleksji swoje wybory i uczy się kreatywnie podchodzić do rozwiązania danej sytuacji. Innym ważnym elementem coachingu jest dawanie przez coacha informacji zwrotnej na temat zaobserwowanego podczas sesji czy procesu zachowania klienta.

Coach nie musi być ekspertem w dziedzinie, która sprawia klientowi trudność. Wystarczy mu wiedza na temat psychiki ludzkiej i metod dotyczących motywowania do zrobienia pierwszego, najmniejszego kroku w kierunku zmiany. Co istotne, coaching niesie za sobą długoterminowe zmiany, ponieważ uczy klienta radzenia sobie z podobnymi trudnościami w przyszłości.

Czym jest mentoring?

Mentoring jest wspieraniem człowieka przez mentora mającego większe doświadczenie w danej dziedzinie. Jest to więc przekazywanie wiedzy i umiejętności na poziomie zawodowym. Mentor nie podaje uczniowi rozwiązań w sposób bezpośredni, jednak w niektórych sytuacjach może wskazać, co zrobić, aby poprawić omawianą sytuację. Może podzielić się doświadczeniem, kwalifikacjami, przeżyciami. Mentoring stanowi relację między mentorem, który przyjmuje rolę mistrza w danej dziedzinie, a uczniem, który czerpie naukę i w ten sposób się rozwija.

Relacja ucznia i mistrza często przeradza się w przyjaźń, co w coachingu zgodnie z Kodeksem Etyki Coacha jest wręcz niedopuszczalne. Mentorem może być starszy stażem współpracownik, manager lub inny specjalista. Mentorem może także zostać wynajęty ekspert.

Założenia pracy w coachingu i mentoringu

Coaching nastawiony jest przede wszystkim na wspieranie rozwoju osobistego i biznesowego. W przypadku coachingu to zawsze klient wybiera cele, nad którymi chce pracować i do których dąży podczas procesu. To także klient samodzielnie przy udziale coacha poszukuje sposobów na rozwiązywanie swoich problemów. Innymi słowy: przygląda się bacznie występującym problemom i w obecności coacha sprawia, że te problemy stają się sprawami do rozwiązania.  

Mentor natomiast jest współuczestnikiem procesu mentorskiego. To on podpowiada i wyznacza konkretne zadania klientowi. On wskazuje obszary, w których klient powinien uzupełnić wiedzę. On też wyznacza cele do realizacji.

Coaching i mentoring w Growth Spot

Pomimo znaczących różnic w zaprezentowanych podejściach wspierania klientów obie formy pomocy cieszą się wśród klientów Growth Spot dużym zainteresowaniem. Z naszego doświadczenia wynika, że przynoszą wymierne korzyści zwłaszcza klientom w sektorze biznesowym.

Proszę pamiętać, że podstawą obu form pomocy są profesjonalizm i odpowiednie podejście do klienta. Liczy się też wysoka jakość świadczonych usług, a tej mogą być Państwo pewni, jeśli chodzi o ekspertów na naszej platformie. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami specjalistów. Listę dostępnych coachów i mentorów znajdą Państwo na platformie Growth Spot.