G R O W T H S P O T

Techniki zwinnego zarządzania zespołem​

Aby sprostać wyzwaniom czwartej rewolucji przemysłowej, firmy będą musiały uznać inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego jako kluczowy element ich strategii. Luki w kompetencjach – zarówno wśród pracowników, jak i wśród kierownictwa wyższego szczebla organizacji – mogą znacznie utrudnić przyjęcie nowych technologii, a tym samym rozwój biznesu. Zwinny, zmotywowany zespół wyposażony w kompetencje przyszłości, gotowy do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i przekwalifikowania, to siła napędowa firmy. Istotą tu nie jest znalezienie najlepszych ludzi, lecz zbudowanie najlepszych zespołów. Problemy, z którymi dziś się mierzą firmy, są zbyt złożone, aby mógł je rozwiązać pracujący w odosobnieniu samotny geniusz.

Na co postawić, aby zespół jako całość mógł osiągnąć sukces i sprostać powyższym wyzwaniom?

Kreatywność

Kreatywność stała się nową wydajnością. To zdolność tworzenia idei i produktów, które są nowatorskie , a jednocześnie zyskują uznanie odbiorców.  Światowi liderzy i menedżerowie wiedzą, że dzięki nieszablonowym rozwiązaniom ich organizacje mają szansę być konkurencyjne i przynosić wyższe dochody oraz notować większe udziały w rynku. Kreatywność powstaje sama – jest zjawiskiem, do zaistnienia którego konieczny jest odpowiedni klimat psychologiczny.   Tymczasem z badań firmy Adobe wynika, że 61% liderów uważa, że ich organizacje nie są kreatywne. Dzięki wzmocnieniu pomysłowości zespół może działać jeszcze bardziej efektywnie a firma zyskać przewagę na rynku.

Innowacyjność

Według najnowszych trendów w dziedzinie zarządzania, budowanie długoterminowej strategii firmy powinno opierać się również (a może przede wszystkim) na inwestowaniu w wyzwalanie wśród członków organizacji innowacyjności. innowacyjności rozumianej jako umiejętności rozwiązywania problemów w oryginalny i nowatorski sposób.  Ciągłe podważanie status quo, klimat sprzyjający nieszablonowemu i krytycznemu myśleniu stawia  firmę na silniejszej pozycji względem konkurencji.

Komunikacja

Efektywna komunikacja jest jednym z największych wyzwań we współczesnych organizacjach. Skrajnie różne charaktery i osobowości w ramach zespołów mogą mieć trudność ze znalezieniem płaszczyzny porozumienia. Rolą lidera jest skumulowanie krążącej w zespole energii i nadanie jej impulsu rozwojowego. Jeśli zabraknie otwartej i szczerej komunikacji w zespole, współpraca nie będzie możliwa i może zaowocować to tym, że prędzej czy później zespół się rozpadnie lub lider zostanie zmieniony.

G-11

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.