G R O W T H S P O T

Pobudzanie innowacyjności biznesu​

Kreatywność i innowacja to słowa klucze, które opisują firmy i zespoły przyszłości. Tylko ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, modeli biznesowych i sposobów dotarcia do klienta pozwala skutecznie rozwijać biznes. W tym celu niezbędne jest takie budowanie kompetencji managerskich oraz zespołu, aby wzmacniać postawy sprzyjające poszukiwaniu nieszablonowych rozwiązań.

Co naszym zdaniem pomaga rozwijać innowacyjny biznes?

Proinnowacyjny styl zarządzania

Manager, który nastawiony jest na pobudzenie innowacyjności ma przed sobą skomplikowane zadanie. Z jednej strony powinien tworzyć klimat w zespole, który będzie wyzwalać z pracowników ich talen ty czy swobodę twórczego działania. Z drugiej strony, musi dbać o sprawność zespołu, aby realizował on postawione przed nim zadania i nie koncentrował się na ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązań, pomijając element ich wdrożenia.

Klimat twórczości i eksperymentowania

Wiele firm i pomysłów nie ujrzałoby światła dziennego, gdyby nie błędy i testy, jakie towarzyszyły ich powstawaniu. Dlatego też ważna jest rola managera, który sam nie powinien się bać niepowodzeń i testowania swoich pomysłów, ale także wspierać ducha eksperymentowania wśród swojego zespołu. Zwiększa to szansę na wypracowanie takich rozwiązań, które odniosą sukces na rynku.

Nie ułatwiają tego doświadczenia wyniesione z polskich szkół, w których za popełniane błędy stawia się jedynki. Przyjęcie klimatu twórczości wymaga odejścia od kultury, w której za błąd jest kara.

Wspólna wizja i wartości

Klarowna wizja spaja zespół i sprzyja zaangażowaniu w realizację wspólnego celu. Niezwykle ważną rolę ma tu do odegrania manager i jego umiejętność budowania spójnej i inspirującej narracji, jednoczenia zespołu wokół bliskich mu wartości.

G-11

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.