G R O W T H S P O T

NARZĘDZIA TRANSFORMACJI LIDERA

Postęp cywilizacyjny jest nieunikniony i dzieje się na naszych oczach. Z raportu Pracownik przyszłości przeprowadzonego przez infuture hatalska foresight institute wynika, że aby być atrakcyjnym kandydatem na pracownika, musisz rozwijać nie tylko twarde umiejętności. Już niedługo coraz większą rolę będą odgrywały kompetencje miękkie, a także sprawne łączenie wiedzy z kilku dziedzin. Coraz głośniej na rynku pracy o modelu pracownika: T-shaped.

Jak nadążyć za rozwijającym się światem, w którym obcowanie z nowoczesnymi technologiami staje się codziennością? I przede wszystkim: jakie cechy powinniśmy rozwijać, aby być spełnionymi i cennymi dla firm pracownikami?

Rezyliencja

Jedną z najważniejszych kompetencji pracowników, którzy będą chcieli konkurować na rynku pracy przyszłości jest rezyliencja. Jest to umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i doświadczeniami, przeciwnościami i napotkanymi wyzwaniami oraz do powrotu do równowagi psychofizycznej niezależnie od tego, jak wymagające stoi przed Tobą zadanie. Na rezyliencję składa się otwarty, wolny od założeń ogląd sytuacji, przytomne rozpatrywanie możliwości i zagrożeń, zadbanie o siebie i swoje zasoby. 

Kompetencje społeczne

Osoby o wysokiej inteligencji społecznej są w stanie szybko oceniać emocje innych i adekwatnie dostosowywać do tego swoje słowa, ton głosu i gesty. W oparciu o te informacje odczytują intencje innych osób, co jest nie do przecenienia w przypadku zespołów realizujących wspólne cele.  To zawsze była kluczowa kompetencja w przypadku pracowników, którzy muszą współpracować z innymi i tworzyć relacje zaufania, lecz kompetencja ta staje się jeszcze ważniejsza, gdy stajemy wobec konieczności współpracowania w rozproszonych oraz różnorodnych zespołach.

Transdyscyplinarność

Już dziś najbardziej pożądani na rynku pracy są tzw.  pracownicy „T-shaped”, wnoszący dogłębne zrozumienie przynajmniej jednej specjalistycznej dziedziny, a jednocześnie potrafiący porozumiewać się w języku właściwym dla szerszej gamy dyscyplin. Wymaga to ciekawości świata i chęci do ciągłego uczenia się, wykraczając znacznie poza lata formalnej edukacji. Współczesne międzynarodowe organizacje potrzebują pracowników, którzy są specjalistami z określonego obszaru, ale posiadają przy tym wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

G-11

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.