G R O W T H S P O T

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Kompetencje przyszłości zwiększają szansę kandydatów na stale zmieniającym i rozwijającym się rynku pracy. Należą do nich m.in. krytyczne myślenie, zarządzanie ludźmi, kreatywność, współpraca, inteligencja emocjonalna czy elastyczność poznawcza.

Czym dokładnie są kompetencje przyszłości i w jakim kierunku warto się rozwijać? Przeczytaj!

Wartość pracownika na rynku pracy

Jakie kompetencje warto rozwijać, aby nie pozostać w tyle? Z raportu „Pracownik przyszłości” przeprowadzonego przez Infuture Hatalska Foresight Institute wynika, że aby być atrakcyjnym kandydatem, musisz rozwijać nie tylko twarde umiejętności.

Coraz ważniejsze stają się kompetencje przyszłości, czyli kompetencje miękkie wraz ze sprawnym łączeniem wiedzy z kilku dziedzin. W efekcie coraz głośniej robi się o modelu pracownika: T-shaped.

Kompetencje przyszłości I: Rezyliencja

Jedną z najważniejszych kompetencji pracowników, którzy będą chcieli konkurować na rynku pracy przyszłości, jest rezyliencja. Oznacza umiejętność zarządzania stresem, którego w szybkim świecie biznesu będzie coraz więcej, a tym samym radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i doświadczeniami.

Pracownik posiadający ten rodzaj kompetencji przyszłości potrafi radzić sobie z przeciwnościami i napotkanymi wyzwaniami. Nie ma problemu z powrotem do równowagi psychofizycznej niezależnie od tego, jak wymagające stoi przed nim zadanie.

Na rezyliencję składają się: otwarty, wolny od założeń ogląd sytuacji, przytomne rozpatrywanie możliwości i zagrożeń, dbanie o siebie i swoje zasoby.

Kompetencje przyszłości II: Kompetencje społeczne

Osoby o wysokiej inteligencji społecznej są w stanie szybko oceniać emocje innych i adekwatnie dostosowywać do tego swoje słowa, ton głosu i gesty. W oparciu o te informacje odczytują intencje innych, co jest nie do przecenienia w przypadku zespołów realizujących wspólne cele.

Kompetencje społeczne zawsze były kluczowe w przypadku osób, którzy muszą współpracować z innymi i tworzyć relacje zaufania. Warto jednak wiedzieć, że dziś kompetencje te staje się jeszcze ważniejsze, ponieważ stajemy wobec konieczności współpracowania w rozproszonych oraz różnorodnych zespołach.

Kompetencje przyszłości III: Transdyscyplinarność

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej pożądani na rynku pracy są tzw. pracownicy „T-shaped”, wnoszący dogłębne zrozumienie przynajmniej jednej specjalistycznej dziedziny, a jednocześnie potrafiący porozumiewać się w języku właściwym dla szerszej gamy dyscyplin.

Bycie pracownikiem „T-shaped” zakłada ciekawość świata i chęć ciągłego uczenia się, zwłaszcza wykraczającego poza zakres formalnej edukacji. Współczesne międzynarodowe organizacje potrzebują pracowników, którzy są specjalistami z określonego obszaru, ale posiadają przy tym wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Czy zdobywanie kompetencji przyszłości jest trudne i czasochłonne? Samodzielne – może być. Dlatego stworzyliśmy platformę wsparcia dla biznesu, dzięki której Ty i Twoi pracownicy lepiej przygotujecie się na nadejście jutra. Poznaj naszą ofertę!

G-11

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.