Dziś zapraszamy do rozważań na temat roli coachingu w procesie outplacementu.

Od outplacementu do coachingu kariery

Przedsiębiorstwa, które korzystają z usług firm zewnętrznych w trakcie procesu outplacementu, wykupują dla zwalnianych pracowników różnego rodzaju coachingi. Najczęstszy wybór stanowi coaching kariery. Rozwiązanie owo jest bardzo korzystne, ponieważ pozwala pracownikowi przedefiniować ścieżkę zawodową, odnaleźć mocne strony oraz wybić się z rutyny i strefy komfortu.

Coaching kariery uświadamia zwalnianemu pracownikowi wagę znalezienia odpowiedzi na kwestie: 

  • Gdzie tak naprawdę jest czy też dokąd dotarł.
  • Czy chciał tu być i czy jest to droga dla niego.
  • Dokąd chce zmierzać, tym razem na własnych zasadach.

Czym jest coaching kariery?

Coaching kariery to połączenie coachingu, planowania i zarządzania własną karierą bądź ścieżką zawodową. Jego celem jest pomoc w osiąganiu satysfakcji zarówno z wykonywanej pracy, jak i z całej kariery zawodowej.

Na polskiej stronie ICF – największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej – możemy przeczytać, że coaching jest: „partnerską współpracą z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. Dzięki coachingowi klienci uczą się w sposób pogłębiony, doskonalą swoje osiągnięcia i podnoszą jakość swojego życia”. 

Czym jest coaching kariery w procesie outplacementu?

Coaching kariery, prowadzony przez coachów Growth Spot w procesie outplacementu, przełącza osobę poddawaną coachingowi (coachee) na głębszy poziom motywacji. Klient samodzielnie – przy użyciu odpowiednich pytań i ćwiczeń czy zadań wykonywanych pomiędzy sesjami – odkrywa pasje, przypomina sobie marzenia i samodzielnie wyznacza cel, któremu podporządkowuje suwerenne decyzje. W rezultacie potrafi wybrać pracę marzeń, która będzie dawała mu energię i satysfakcję, zapewni bezpieczeństwo finansowe i umożliwi zachowanie harmonii między pracą a życiem osobistym, tzw. work-life balance.

Czym zajmuje się coach kariery w procesie outplacementu?

Coach kariery wzmacnia rozwój indywidualnych zdolności klienta do tego, by wziął odpowiedzialność za zarządzanie własną karierą zawodową i potrafił samodzielnie dokonywać właściwych wyborów. Umiejętności te przydadzą się zarówno w danej chwili, podczas utraty pracy, jak i w przyszłości, gdy coachee sam poczuje chęć zmiany obranej ścieżki. 

Coaching kariery nastawiony jest na długoterminowy rozwój klienta, nie zaś na doraźną pomoc przy bieżącym problemie utraty pracy. Chodzi o wzmocnienie coachee w zakresie jego mocnych stron. To między innymi dzięki eksperckiej wiedzy, rozwiniętej umiejętności słuchania i zadawania właściwych pytań coach kariery dostrzega przekonania ograniczające coachee i blokady, które są przeszkodami w rozwoju kariery.

Coachowie kariery współpracujący z Growth Spot wskazują, że najczęstszymi deficytami w rozwoju ludzi kierowanych do nich w procesie outplacementu są braki w zakresie komunikacji, niedobory w umiejętnościach interpersonalnych, przekonania ograniczające, częściowy lub całkowity brak świadomości odnośnie własnych umiejętności czy kompetencji przydatnych na obecnym rynku pracy oraz brak celu/celów – zarówno tych krótko-, jak i długoterminowych.

Po wspólnej diagnozie coach kariery towarzyszy pracownikowi, zadając wartościowe pytania i zlecając wykonywanie zadań pomiędzy sesjami, w podejmowaniu przez klienta decyzji i braniu odpowiedzialności za rozwój własnej kariery. Efektem jest przyjęcie przez klienta aktywnej postawy w poszukiwaniu nowej drogi zawodowej. 

W coachingu kariery niezwykle istotną rolę odgrywają:

  • efektywna relacja coachingowa między coachem a coachee,
  • zadawanie dobrych, tzw. mocnych pytań,
  • aktywne słuchanie przez coacha,
  • obserwacja postawy i postępów coachee,
  • zapewnienie feedbacku,
  • ewentualne modelowanie zachowań coachee.

Jakie korzyści niesie coaching kariery w procesie outplacementu?

Najistotniejszymi korzyściami są zwiększenie samoświadomości, wzrost świadomości własnych talentów i motywacji, umiejętność odwoływania się do własnych – niejednokrotnie zapomnianych lub uśpionych – wartości i predyspozycji. Kolejne zalety to jasno określony cel życiowy i/lub zawodowy oraz wytyczone całkowicie samodzielnie kierunki podejmowanych działań. Doskonalenie umiejętności w procesie coachingu kariery przekłada się na poprawienie jakości życia.

Warto zapamiętać! Coaching kariery w procesie outplacementu zwiększa zadowolenie wśród byłych i aktualnych pracowników. Pomaga w odzyskaniu przez pracownika tracącego pracę poczucia bezpieczeństwa. Przekłada się na uzyskanie równowagi między życiem osobistym a pracą. Sprzyja odkrywaniu nowych talentów. Wspiera coachee w radzeniu sobie ze zmianą środowiska pracy.

Coaching kariery a doradztwo zawodowe

Należy pamiętać, że coaching kariery znacząco różni się od doradztwa zawodowego. Coaching kariery w procesie outplacementu skoncentrowany jest przede wszystkim na celach. Jest także dopasowany do indywidualnych potrzeb i problemów klienta oraz jego sytuacji. W coachingu kariery to klient decyduje, jaki obszar i jakie kwestie zostaną poruszone podczas sesji. On także bierze całkowitą odpowiedzialność za postępy w przybliżaniu się do wyznaczonego samodzielnie celu. Robi to we własnym tempmie i przy użyciu własnych zasobów.

Coach kariery towarzyszy klientowi jako ekspert. Wie, kiedy i o co zapytać, jak poprowadzić oraz jakich metod użyć, by pomóc klientowi procesu samodzielnie określić cele zawodowe. Udziela wsparcia podczas realizacji ustalonego przez klienta planu oraz pomaga poszukiwać najlepszych dla niego rozwiązań. Finalnie pomaga w adaptacji do nowych warunków.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ekspertami w zakresie coachingu kariery. Wystarczy wejść na stronę, zarejestrować się i wybrać coacha – towarzysza w nadchodzącej zmianie na lepsze!