Firmy, aby przyciągnąć pracownika lub zatrzymać go na dłużej, oferują auta służbowe, laptopy, komórki, prywatną opiekę medyczną, karty Multisport dla pracownika i jego najbliższych, polisy na życie, dofinansowanie do wynajmu mieszkań, kursy językowe, owocowe dni, zdrowy catering itp. Co jeszcze można dać bądź zrobić, by pracownik czuł się dowartościowany? By miał poczucie podążania dobrą ścieżką? By chciał, a nie musiał identyfikować się z firmą? By z entuzjazmem angażował się w rozwój firmy?

Gwiazdy w firmie

Szukając odpowiedzi na pytania wymienione we wstępie, warto zadać sobie dwa pytania:

  1. Czego potrzebuje firma?
  2. Czego potrzebuje człowiek zatrudniony w firmie, by z zapałem realizować cele i gorliwie wykonywać zadania?

Odpowiedzi na te pytania wydają się z pozoru proste.

  1. Firma potrzebuje wyjątkowych pracowników, których umownie nazwiemy Gwiazdami.
  2. Gwiazdy potrzebują błyszczeć.

Tutaj pojawia się kolejne pytanie, tym razem prowadzące do sedna problemu: Co może zrobić pracodawca, aby Gwiazda mogła zabłysnąć – szczególnie w sytuacji, w której ma do czynienia z różnorodnym zespołem, a każdy pracownik jest inny?

Aby pomóc Gwieździe zabłysnąć, nie wystarczy zapewnić jej poczucia spełnienia w pracy. Nie wystarczy też ciągłe zlecanie nowych ambitnych zadań. Tym, do czego eksperci Growth Spot zachęcają pracodawców, jest skorzystanie z pomocy specjalistów. Doświadczeni trenerzy potrafią sięgnąć głębiej do osobowości pracownika. Za pomocą narzędzi coachingowych pomogą odnaleźć harmonię, sens i cel danej osoby. 

Gwiazda często działa w stresie, pod presją czasu. Niejednokrotnie potrzebuje zbalansować ten stres i odczuć równowagę. Poczuć, że jest we właściwym miejscu i że to, co robi, ma sens. Dodatkowo Gwiazda chce mieć pewność, że wykonywana praca odpowiada jej marzeniom i pragnieniom. Ową pewność uda się zbudować m.in. dzięki właściwym pytaniom coacha. Coachee uświadomi sobie, że zmierza we właściwym kierunku, co spowoduje, że osiągnie flow, dzięki któremu Gwiazda zaświeci całą swoją mocą. 

Jak nagradzać pracowników? – coaching jako benefit

Zamiast organizować niewiele wnoszące benefity w postaci piątku w luźnych strojach czy środy z pizzą, pracodawca może wykupić pracownikowi coaching biznesowycoaching kariery lub coaching mocnych stron. Może też pozwolić dokonać wyboru rodzaju coachingu Gwieździe. Należy jednak pamiętać, że w coachingu jako nagrodzie wybór celu, terminów poszczególnych sesji oraz czas, w jakim cel zostanie zrealizowany, zależą wyłącznie od nagradzanego. Skądinąd często nie liczy się osiągnięcie celu, ale droga, którą coachee do niego zmierza.

Uwaga! Obdarowujący, czyli pracodawca, nie ingeruje w proces coachingu, nie narzuca swojej woli ani nie ma oczekiwań wobec nagrodzonego pracownika. Coaching to nagroda. Coachee ma całkowitą swobodę i dlatego odbiorcą nagrody nie może być szeregowy pracownik, lecz ktoś naprawdę wyjątkowy, z potencjałem – taki, na którym pracodawcy zależy i którego chce wyróżnić. Gwiazda.

Jakiego coacha wybrać do coachingu jako nagrody? 

Eksperci Growth Spot kładą nacisk na to, by pracodawca nie dawał żadnych instrukcji coachowi, nie miał oczekiwań i potraktował coaching jako prawdziwa nagrodę – bonus, z którym pracownik zrobi to, co sam będzie chciał. 

Coach wybrany do takiej formy nagrody musi spełniać najwyższe kryteria etyczne i być ekspertem w swojej dziedzinie. Dlaczego? Ponieważ będzie towarzyszył coachee, umiejętnie pobudzając go do poszukiwania unikalnej, ważnej właśnie dla niego prawdy. To, co odkryje coachee podczas procesu coachingowego, stanie się filarem zmiany lub wręcz całkowitej przemiany. Ponieważ sama Gwiazda będzie czuła tę zmianę, stanie się wdzięczna pracodawcy za wyjątkowy rodzaj nagrody.

Coaching jako benefit – podsumowanie

Firma szkoleniowa Growth Spot rekomenduje właścicielom i osobom zarządzającym firmami rozpatrzenie właśnie coachingu jako benefitu pracowniczego. Zachęcamy do wyłonienia przez działy HR zarówno Gwiazd, jak i pracowników, którzy predysponują do bycia Gwiazdami. Caoching jako forma nagrody złączy te osoby z firmą na dłużej. Mało tego, spowoduje wzrost zaangażowania ze strony innych pracowników, którzy także będą chcieli skorzystać z wyjątkowej nagrody. 

Warto wziąć pod uwagę fakt, że w obecnych czasach takie wartości jak rozwój osobisty i zawodowy, kultura organizacyjna nastawiona na pracownika, harmonia między pasjami a pracą, odkrycie potencjału i pomysłów na siebie oraz partnerstwo w firmie mają o wiele większe znaczenie niż jakiekolwiek inne nagrody. Eksperci z firmy szkoleniowo-coachingowej Growth Spot wiedzą, że nic lepiej nie wzmacnia wyżej wymienionych wartości wśród pracowników niż coaching, w tym coaching biznesowy, coaching kariery i coaching mocnych stron. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz ekspertami – coachami, z którymi współpracujemy.