G R O W T H S P O T

KINGA WOŁĄKIEWICZ

coach

Andragog, trener, coach ICC, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Od ponad dwudziestu lat pomagam ludziom się rozwijać. Pracowałam w strukturach HR w korporacjach jako trener, coach, menedżer ds. szkoleń i rozwoju, HR Biznes Partner. Obecnie pełnię funkcję People and Culture Manager’a oraz uczę się sztuki psychoterapii uzależnień.

W czym mogę Ci pomóc?

Wspieram menedżerów w budowaniu własnej skuteczności poprzez pracę związaną z zarządzaniem emocjami oraz transformacją ograniczających przekonań i postaw. Pomagam rozwijać kompetencje w zakresie szczerego wyrażania siebie, budowania kontaktu ze sobą i z innymi, w taki sposób, by zwiększać szanse na porozumienie i rozwiązywanie konfliktów. Bliskie jest mi podejście NVC (Nonviolent Communication) bazujące na dialogu, empatii i wzajemnym poszanowaniu potrzeb oraz sposób bycia i działania oparty na uważności (Mindfulness), umożliwiający przerwanie nawykowego błędnego koła reagowania w sytuacjach trudnych na rzecz bardziej świadomych i służących reakcji.

Doświadczenie i narzędzia

 • Szkoła Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok [w trakcie]
 • Kurs coachingu ICC, ceryfikat coacha ICC
 • Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych SWPS we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji;
 • Szkoła Trenerów Bizneu TROP;
 • Kurs MBSR
 • Kurs NVC w biznesie
 • Certyfikat MPA, Master Person Analysis
 • Certified DISC D3 Behavioral Consultant

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dowiedz się, jak działa Growth Spot dzięki wersji demo na żywo!

W wersji demonstracyjnej przedstawimy Ci:

 • Unikalny model biznesowy, który zapewnia efekty przy bardzo konkurencyjnych kosztach
 • Sposób w jaki dopieramy specjalistów oraz jak konstruowane są pakiety
 • Sposób działania platformy i proces rezerwacji