G R O W T H S P O T

Katarzyna Książkiewicz

coach

Coach, długoletni trener wewnętrzny oraz manager zarządzający różnorodnymi zespołami w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Właściciel i autor projektów szkoleniowych i doradczych. Pomysłodawca i współautor dwóch książek z zakresu sprzedaży i umawiania spotkań przez telefon: „Świadomy telemarketing. Interaktywne narzędzie dla telemarketerów i menedżerów call center” oraz „Umawianie spotkań. Jak robić to swobodnie, efektywnie i z klasą.” W swojej pracy kieruje się podejściem ericksonowskim, skoncentrowanym na rozwiązaniach. Wierzy bowiem w potencjał każdego człowieka i jego nieograniczone możliwości. Podczas sesji coachingowych opiera się na zadawaniu pytań i myśleniu pytaniami, które prowadzą do skupienia uwagi Klienta na przyszłości, na to kim chce i kim może się stać.

W czym mogę Ci pomóc?

 • Podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie, budzenie motywacji i chęci do działania, budowanie marki osobistej
 • Budowanie zaangażowania zespołu, poszukiwanie unikatowych wartości członków zespołu
 • Pomoc w poznawaniu własnych emocji, nazywanie ich i umiejętne zarządzanie nimi, praca nad asertywnością i właściwą komunikacją, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w zespole
 • Rozwój kompetencji liderskich i cech przywódczych, osiąganie celów, nastawienie na komunikację i działanie, delegowanie zadań, motywowanie zespołu

Doświadczenie i narzędzia

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Zarządzanie i marketing ze specjalizacją Psychologia zarządzania
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na dwóch kierunkach: Trener biznesu oraz Coaching
 • Certyfikowany Konsultant DISC D3 przez PeopleKeys Corporation EFFECTIVENESS The Institute for Motivational Living Inc.
 • Certyfikowany Praktyk NLP i Praktyk NLP w biznesie przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów NLP (Certyfikat The Practitioner in the Art of NLP oraz The Business Practitioner in the Art of NLP)
 • Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów związanych z tematyką coachingu organizowanych przez Adventure for Thought leadership & strategy, Adventure for Thought i Leadership Coaching School, ICAN Harvard Business Review, Izbę Coachingu, International Coch Federation, Polskie Stowarzyszenie Trenerów NLP i Hause of Minds Sp. z o.o. i wiele innych

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dowiedz się, jak działa Growth Spot dzięki wersji demo na żywo!

W wersji demonstracyjnej przedstawimy Ci:

 • Unikalny model biznesowy, który zapewnia efekty przy bardzo konkurencyjnych kosztach
 • Sposób w jaki dopieramy specjalistów oraz jak konstruowane są pakiety
 • Sposób działania platformy i proces rezerwacji