G R O W T H S P O T

Anna Pietruszka-Dróżdż

coach

coach ICC, trenerka, specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji Od kilkunastu lat wspieram ludzi w rozwijaniu kompetencji osobistych. Pracuję z osobami indywidualnymi, jak i zespołami związanymi z organizacjami, biznesem, samorządami, sektorem edukacyjnym. Prowadzę procesy coachingowe i szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności osobistej, komunikacji interpersonalnej, wypalenia zawodowego, sytuacji kryzysowych, technik radzenia sobie ze stresem. W swojej pracy wspieram również klientów w obszarach rodzicielskich, w tym profilaktyce i problemach uzależnień. Bliskie jest mi podejście NVC – Nonviolent Communication oraz praca w duchu uważności Mindfulness.

W czym mogę Ci pomóc?

 • w zarządzaniu zmianą i rozwiązywaniu konfliktów
 • w zarządzaniu emocjami, transformacji ograniczających przekonań i postaw
 • zarządzaniu stresem
 • w poszukiwaniu nowej drogi zawodowej, odkrywaniu mocnych stron
 • w wyzwaniach wychowawczych

Doświadczenie i narzędzia

 • International Coaching Community – coach ICC
 • Erickson College International, Akredytacja ICF – family coach
 • INTRA Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologiczneg – trenerka
 • ORE Trening umiejętności wychowawczych – trenerka
 • Szkoła Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień Care Brok – specjalistka psychoterapii w trakcje certyfikacji
 • Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Terapia leczenia Traumy i zaburzeń lękowych – terapeutka EMDR

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dowiedz się, jak działa Growth Spot dzięki wersji demo na żywo!

W wersji demonstracyjnej przedstawimy Ci:

 • Unikalny model biznesowy, który zapewnia efekty przy bardzo konkurencyjnych kosztach
 • Sposób w jaki dopieramy specjalistów oraz jak konstruowane są pakiety
 • Sposób działania platformy i proces rezerwacji