G R O W T H S P O T

BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Co rozumiemy poprzez termin „odporność psychiczna”? Czy wszyscy ją mamy? W jaki sposób przebiega budowanie odporności psychicznej i od czego je zacząć? Warto poznać odpowiedzi na te pytania i podjąć wyzwanie. Korzyści okazują się praktyczne – odporność psychiczna jest podstawą sukcesu w biznesie.

Budowanie odporności psychicznej – odporność na stres

Choć stres nie kojarzy nam się dobrze, to właśnie on jest motorem pozwalającym działać szybko i skutecznie. Dzięki niemu jesteśmy skoncentrowani na celu, a także szukamy nieszablonowych i skutecznych rozwiązań. Ale stres – skumulowany – może również dekoncentrować i wyniszczać.

Aby uczynić ze stresu sprzymierzeńca i budować odporność psychiczną, potrzeba konstruktywnych wzorców myślenia i działania. Dzięki właściwym narzędziom lepiej poradzisz sobie ze stresem, szybciej rozwiniesz kompetencje i zrealizujesz się jako manager.

Budowanie odporności psychicznej poprzez pracę nad pewnością siebie i asertywnością

W budowaniu odporności psychicznej managera i właściciela biznesu bardzo ważne są pewność siebie oraz poczucie własnej wartości w związku z zajmowanym stanowiskiem. W dalszej kolejności istotne są świadomość indywidualnych, niepowtarzalnych atutów i poczucie sensu działania.

Asertywny manager o dużej odporności psychicznej wierzy w to, że potrzeby oraz zdanie jego i każdego członka zespołu są ważne, a możliwość swobodnego wyrażania się tworzy nową jakość. Właśnie dlatego buduje atmosferę sprzyjającą wypowiadaniu własnego zdania, ukazywaniu emocji i stawianiu granic. Co więcej: sam używa tych umiejętności, dzięki czemu lepiej funkcjonuje i zarządza zespołem.

Dynamiczne czasy sprzyjają zacieraniu granic, także tych, które chronią prywatność i psychikę. Kiedy w firmie pojawiają się nowe duże projekty bądź trwa walka o zdobycie klienta, pracownicy zostają po godzinach i przynoszą pracę do domu, co ma wpływ na zachwianie koncepcji „work-life balance” (równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym). Pewność siebie i asertywność dają odporność psychiczną i siłę managerowi oraz jego zespołowi.

Odporność psychiczna a motywacja i koncentracja na zadaniu

Osoby o dużej odporności psychicznej cechuje ogromna motywacja. Jasno definiują cel, wyznaczają drogę do jego realizacji i określają zasoby. Wyposażeni w tę wiedzę potrafią wzbudzić zapał w innych.

Dobry manager o dużej odporności psychicznej buduje, wspiera i motywuje swój zespół. Umiejętnie rysuje wizję i sprawia, że zespół koncentruje swoje wysiłki na tym, co ważne.

Zadbaj o budowanie odporności psychicznej w swojej firmie. Rozwijaj kompetencje osobiste, managerów i specjalistów. Skontaktuj się z nami i przekonaj się, jakie wsparcie w tym zakresie możemy Ci zaoferować.

G-11

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.