Celem przeprowadzenia testów kompetencji jest zweryfikowanie i poznanie kompetencji, umiejętności kognitywnych (inteligencji emocjonalnej), motywacji, sposobów komunikowania, motywatorów i wartości , które powinny być spełnione, by wykorzystać potencjał poszczególnych pracowników.

Testy kompetencji można wykonać zatrudnionym pracownikom, a także tym, których chce się pozyskać – to doskonałe narzędzia do stosowania podczas procesów rekrutacyjnych. Specjaliści HR potwierdzają skuteczność testów kompetencyjnych i wskazują, że są właściwym sposobem na pozyskanie najlepszych kandydatów na określone stanowiska. Rekruterzy dodatkowo wskazują, iż z punktu widzenia kandydatów testy kompetencji stosowane w trakcie rekrutacji są atrakcyjną i angażującą formą oceny umiejętności, pozwalającą im zdobyć nowe informacje o sobie. 

Dzięki odpowiednio skonstruowanym pytaniom i interaktywnym zadaniom większość testów kompetencji można wykorzystywać także do budowania trwałych, efektywnych zespołów oraz oceniania motywacji do wspólnego działania – tworzenia map zespołowych. 

Korzyści testów kompetencyjnych

Nasi eksperci – konsultanci certyfikowani w zakresie dostępnych na rynku testów – pomogą Państwu w przeprowadzeniu i interpretacji testów oraz udzielą informacji dotyczącej wyników. 

Certyfikowani konsultanci Growth Spot wesprą Państwa organizację w:

 • zaadaptowaniu gotowego modelu kompetencyjnego do Państwa potrzeb i oczekiwań, 
 • identyfikacji badanych obszarów: kompetencji miękkich i twardych, motywacji, umiejętności, wyznawanych wartości,
 • stworzeniu map kompetencyjnych zespołów,
 • przebiegu kompleksowej oceny kompetencji przy pomocy gotowego modelu kompetencyjnego,
 • interpretacji uzyskanych wyników.

Dzięki temu Państwa organizacja:

 • zbuduje wizerunek profesjonalnego pracodawcy,
 • stworzy kompletną identyfikację firmy,
 • otrzyma profesjonalny zestaw obiektywnych informacji o pracownikach, a dzięki temu będzie wiedziała, jak kierować ich rozwojem,
 • otrzyma profesjonalny zestaw obiektywnych informacji o kandydatach na poszczególne stanowiska i dzięki temu dokona wyboru właściwych osób na dane stanowiska,
 • zminimalizuje liczbę osób zaangażowanych w ocenę,
 • zoptymalizuje czas i koszty związane z procesem rekrutacji czy diagnozy.

Z jakich testów kompetencyjnych warto korzystać?

Growth Advisors zachęca do korzystania z dwóch testów, które wykonują nasi certyfikowani konsultanci. Są to Test DISC D3 oraz Test Talentów Gallupa. Oba testy opierają się o analizę mocnych stron, pokazują style komunikacji właściwe dla danej osoby i wyjaśniają, co motywuje ją do osiągania celów, jak sobie radzi w kryzysowych sytuacjach i w jaki sposób reaguje na zmiany.

Testy DISC D3 i Talentów Gallupa ujawniają, w jaki sposób oraz jakimi środkami badana osoba będzie próbowała wpływać na zachowania otaczających ją ludzi, według jakiego klucza się komunikuje oraz jak szybko dostosuje się do nadchodzących zmian. Testy ukazują także postawę pracownika wobec standardów i procedur obowiązujących w firmie i życiu prywatnym.

Test kompetencji: Test DISC D3

Test DISC dotyczy zachowań zewnętrznych, możliwych do zaobserwowania w kontakcie z drugim człowiekiem. Chcąc je lepiej zrozumieć i zinterpretować czy nawet wykorzystać, warto przyjrzeć się temu, czego nie widać, a co wpływa na zachowania. Są to role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje. Wykrywaniu ich służy rozbudowane narzędzie testu: DISC D3 – DISC/TEAMS/VALUES/BAI, wchodzące w skład Testu DISC. Jest jednym z najbardziej czułych narzędzi diagnozy kompetencyjnych, ponieważ łączy w sobie aż cztery analizy: 

 • DISC – style zachowania,
 • TEAMS – role zespołowe,
 • VALUES – wartości,
 • BAI – wewnętrzne motywacje.

Pogłębiony Test DISC D3 – DISC/TEAMS/VALUES/BAI bada potencjał, mocne strony w byciu liderem, codzienną współpracę w warunkach zwyczajnych i stresowych, motywację. 

Test kompetencji: Test Gallupa

Narzędzie CliftonStrengths określa naturalne talenty badanego człowieka. Test Gallupa opiera się o założenia psychologii pozytywnej zajmującej się harmonią, czyli szczęściem każdego człowieka. Daje badanej osobie informacje odnośnie tego, jakie działania są dla niej naturalne i w jakich obszarach powinna poszukiwać w sobie potencjału. Obszar potencjału zaś należy wedle Testu Gallupa rozumieć jako obszar, w którym badany człowiek osiąga mistrzostwo i staje się ekspertem.

Testy kompetencyjne w Growth Spot

Certyfikowani eksperci Growth Spot wesprą Państwa organizację w przeprowadzeniu wybranego testu kompetencji, najbardziej pasującego do Państwa organizacji. Wyniki testów kompetencyjnych pozwolą Państwu na lepsze wykorzystywanie wiedzy i umiejętności pracowników.