Wybór coacha nie powinien być przypadkowy. Zanim podejmie się decyzję, kogo poprosić o towarzyszenie w drodze do zmiany, warto sprawdzić, czy dany coach spełnia wymogi formalne, a jednocześnie nasze oczekiwania i potrzeby. Dobrze też odpowiedzieć sobie na pytanie: czy nadajemy na tych samych falach?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze coacha?

W życiu codziennym, gdy napotykamy trudności, najczęściej rozmyślamy, zastanawiamy się i rozmawiamy. Dla poczucia bezpieczeństwa zacieśniamy strefę komfortu. Tak prezentuje się typowa reakcja obronna, nawyk. Niektórzy zaczynają godzinami rozprawiać, szukać kolejnych dróg bez wyjścia, przywoływać argumenty na to, że się nie uda. Niekończące się dysputy przeradzają się w przegadane, prowadzące do niczego dyskusje. Tymczasem efektywność coachingu z profesjonalnym coachem opiera się na procesowym charakterze. Jest to praca od podstaw, działanie, poszukiwanie rozwiązań i sposobów, a nie kolejnych problemów.

Coachowie dostępni na naszej platformie Growth Spot zachęcają klientów do działania, podejmowania konkretnych, bardzo sprecyzowanych wyzwań. Dzięki mozolnej pracy klienci są w stanie osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty. Warunek jest jeden – opuszczenie strefy komfortu i przyjrzenie się, co jest poza granicą. Klienci mogą tego dokonać skutecznie podczas procesu coachingowego, właśnie dzięki pomocy profesjonalnego coacha. Specjalista wykorzystuje w tym celu pytania, wytrąca ze schematów myślowych, stosuje metafory, rekwizyty, ćwiczenia z użyciem gier i zabaw. W ten sposób „zmusza” coachee do eksperymentowania z zupełnie nowymi dla niego zachowaniami, działaniami, sposobami reagowania.

Pytania, które warto zadać, by znaleźć właściwego coacha

  • Jak wybrany coach rozumie i definiuje coaching?
  • Czy ta definicja jest bliska Państwa oczekiwaniom?
  • Czy coach ukończył profesjonalną szkołę coachingu?
  • Czy ukończył szkolenia odpowiadające najwyższym światowym standardom?
  • Czy wybrany coach regularnie się dokształca?
  • Czy poddaje się regularnym superwizjom?
  • Jakie ma doświadczenie coachingowe – zarówno pod kątem liczby godzin coachingowych, jak i obszaru specjalizacji?
  • Czy przynależy do organizacji coachingowej i/lub kieruje się wysokimi standardami wyznaczonymi przez Kodeks Etyki Coacha?

Niezwykle ważne jest sprawdzenie, czy coach potrafi zachować dystans. Czy potrafi oddzielić swoje doświadczenia od doświadczeń klienta. Czy unika doradzania albo też podsuwania gotowych rozwiązań, a wręcz sugerowania, jak klient ma postąpić.

Dobrze sprawdzić, czy coach zna i stosuje ćwiczenia praktyczne oraz z jakich narzędzi dodatkowych korzysta. Coaching, który opiera się na samej rozmowie i pytaniach, jest mniej efektywny niż coaching wspomagany kreatywnymi formami. Owszem, rozmowa stanowi najbardziej naturalny sposób budowania relacji i komunikacji, ale w coachingu istnieje przestrzeń na zadania dodatkowe.

Aby mieć pewność, że wybrany coach jest tym właściwym, można dopytać, jakie rekomendacje jest w stanie przedstawić. Należy jednak pamiętać, że obowiązuje go tajemnica i jeśli poprzedni klienci nie życzą sobie ujawniania ich danych, coach musi to uszanować.

Wybór coacha to również wybór człowieka, z którym następuje porozumienie od momentu pierwszego spotkania. Takiego, z którym nadają Państwo na tzw. tych samych falach.

Znalezienia dobrego coacha a oczekiwania

Na koniec warto zadać sobie pytanie, czego właściwie oczekujemy od coacha i coachingu. Proces coachingowy to nie spotkanie z guru, który odmieni nagle świat. Coach nie jest trenerem, który nauczy nowych umiejętności lub da gotowe rozwiązania. To także nie biznesmen, który doradzi, co i jak robić lub czego unikać. Coach jest towarzyszem w drodze do celu. Ma zachęcać do wzięcia odpowiedzialności i samodzielnego rozwiązywania dylematów. Jeśli podejdzie się do coachingu z pełną świadomością, uda się uniknąć niepotrzebnych rozczarowań i wykorzystać coaching w pełni.

Wysokiej jakości coachowie w Growth Spot

Prócz wykształcenia i liczby przepracowanych godzin w przypadku coachingu biznesowego ważne jest doświadczenie biznesowe coacha. Właśnie takich specjalistów mogą Państwo wybrać w ramach platformy Growth Spot, na którą zapraszamy.

Raz jeszcze podkreślamy, że niezwykle ważna jest „chemia” między coachee a coachem, dlatego nasza platforma umożliwia odbycie dwóch bezpłatnych spotkań zapoznawczych z coachami, których sami Państwo wybiorą. Dopiero po tych spotkaniach zapada decyzja co do finalnego partnera do współpracy.

Na platformie Growth Spot wszyscy coachowie są zweryfikowani – zachęcamy do obejrzenia pełnych profili naszych ekspertów. Specjalizują się w różnych obszarach, na co również warto zwrócić uwagę, by dobrać osobę do siebie i swoich potrzeb.