Life coaching jest rodzajem coachingu, który koncentruje się na realizacji celów osobistych. Obejmuje głównie:

 •   plany życiowe,
 •   misję życiową,
 •   wizję życia danej osoby,
 •   zadbanie o siebie i swoje „ja”,
 •   dbałość o związki partnerskie,
 •   rozwiązanie problemów z dziećmi,
 •   dbałość o swoje szeroko pojęte zdrowie,
 •   wolność finansową,
 •   rozwinięcie umiejętnego zarządzania sobą w czasie,
 •   wprowadzenie harmonii między życiem zawodowym i prywatnym,
 •       rozwiązanie problemów z asertywnością, komunikacją.

Life coaching polega na wspieraniu człowieka w rozwoju. Coach i klient (coachee) skupiają się przede wszystkim na wzroście jakości życia przez rozwiązywanie istniejących problemów osobistych i szukaniu sposobów na osiągnięcie postawionych celów.

Co ważne, life coaching nie jest terapią. Jest mocno nastawiony na rezultaty i poszukiwanie oraz stosowanie skutecznych narzędzi w rozwiązywaniu trudnych sytuacji tu i teraz. Polega na wydobyciu mocnych stron coachee i zmianie przekonań ograniczających na takie, które będą człowieka wspierać w osiągnięciu wyznaczonego sobie samemu celu.

W rezultacie life coaching pomaga coachee w bardziej świadomym funkcjonowaniu w otoczeniu, co przekłada się na poprawę jakości życia zarówno osobistego, jak i biznesowego.

Do kogo skierowany jest life coaching?

Life coach pracuje z klientem nad wszystkimi obszarami życia i każdym rodzajem relacji. Zakres coachingu zależy wyłącznie od coachee i dotyczy realizacji celów życiowych klienta. Life coaching dedykowany jest więc wszystkim tym, którzy pragną w życiu zmian. Idealnie nadaje się dla tych, którzy chcą w sposób świadomy przeżywać życie na własnych warunkach. Te zmiany mogą dotyczyć na przykład:

 •   wspólnego życia z partnerem,
 •   bycia lepszym, bardziej świadomym rodzicem,
 •   bycia bardziej efektywnym pracownikiem,
 •   odnalezienia swojej drogi życiowej, misji,
 •   zbudowania marki osobistej,
 •   odnalezienia się w jakiejś szczególnej roli.

Dlaczego warto skorzystać z life coachingu?

Life coaching to koncentracja na celach klienta i wsparcie emocjonalne, ale przede wszystkim metoda pracy skoncentrowana na rozwiązaniach. Nikt tak jak profesjonalny life coach nie będzie potrafił postawić odpowiednich pytań, czasem bardzo mocnych, użyć właściwych narzędzi, zarządzać postępami w rozwoju czy budowaniu świadomości i odpowiedzialności klienta.

W efekcie life coachingu coachee:

 • zadba o plany życiowe,
 • złapie balans życiowy,
 • nauczy się słuchać i rozpoznawać sygnały, jakie wysyła jego ciało,
 • poprawi samopoczucie,
 • poprawi relacje z bliskimi,
 • nauczy się w jasny sposób wyrażać potrzeby,
 • nauczy się rozdzielać to, co ważne dla niego, od tego, co ważne dla innych, a w rezultacie zacznie żyć na swoich warunkach,
 • nauczy się być autentycznym, co przełoży się na inną jakość życia,
 • pokona negatywne myśli, a to pozwoli mu oderwać się i ruszyć z miejsca,
 • nauczy się lepiej radzić sobie z emocjami,
 • zacznie bronić granic, dzięki czemu nawiąże dobrą relację ze samym sobą.

Czym się różni life coaching od coachingu biznesowego?

W porównaniu do coachingu biznesowego life coaching ma szersze zastosowanie. Life coach może pracować z klientami nad wszystkimi obszarami życia i nad każdym rodzajem relacji, a zakres coachingu dotyczy tego obszaru, na którym zależy coachee. Istotę stanowi to, że life coaching kładzie nacisk na realizację celów życiowych.

Life coach jest osobą, która podąża za klientem w drodze do jego celu, motywując, inspirując i wspierając go w jego wyborach. Pomaga odnaleźć klientowi jego unikalną drogę w realizacji marzeń. Wspiera we wprowadzaniu w życie zmian, które sam coachee wybrał, na które sam się zdecydował i które sam zaakceptował.