Coaching kariery – jak każdy typ coachingu – jest procesem i polega na pracy nad konkretnym zagadnieniem. W tym wypadku coach pomaga klientowi odnaleźć sens i cel zawodowy, a w efekcie osiągnąć satysfakcję z wykonywanej pracy. Jest to zatem jeden z obszarów coachingu biznesowego. Poznaj coaching kariery od A do Z!

Na czym polega coaching kariery?

Klient, który korzysta z coachingu kariery, dzięki obecności specjalisty – coacha – uświadamia sobie, że praca przynosząca satysfakcję i spełnienie w związku z wykonywanymi obowiązkami i zadaniami jest jak najbardziej możliwa. Ba! jest wręcz konieczna dla zachowania równowagi i harmonii w życiu. Dzięki coachingowi kariery klient – coachee – zmienia marzenia w konkretny plan i samodzielnie, ale pod okiem coacha kariery, podejmuje wysiłek, by zrealizować ów plan. Coach kariery zadaje pytania, aktywnie słucha i wspiera w osiągnięciu określonego na początku procesu celu.

Jakie korzyści płyną z coachingu kariery?

W procesie coachingowym klient zwykle zmienia postrzeganie samego siebie i swojej kariery. Przede wszystkim odkrywa mocne strony i talenty. Zmianie ulega także postrzeganie ścieżki zawodowej i roli, jaką obecnie pełni. Tutaj warto zauważyć, że poszukiwanie i odkrywanie swojego miejsca w życiu zawodowym jest ciągłym procesem. Oczywiście kluczowe są pewne charakterystyczne momenty: wybór szkoły średniej, wybór kierunku studiów, znalezienie pierwszej pracy, założenie rodziny czy też przejście na emeryturę.

Coaching kariery jest narzędziem wspierającym świadome budowanie ścieżki kariery. Według ekspertów rynku pracy współcześnie przeciętny człowiek wchodzący na ścieżkę zawodową kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie zmieni firmę i rodzaj wykonywanej pracy, w tym także zawód. Najważniejsze, aby dokonywane wybory były całkowicie świadome i nie rządził nimi przypadek. Dlatego dobrze skorzystać z pomocy eksperta, jakim jest coach kariery, bo wówczas zmiany, których chce dokonać klient, będą oparte na rzetelnej analizie predyspozycji i zgromadzonych doświadczeń.

Dla kogo przeznaczony jest coaching kariery?

Coaching kariery doskonale sprawdza się w przypadku:

  • młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem ścieżki zawodowej. Coaching kariery pomaga odpowiedzieć na kluczowe pytanie: Co chcę robić w życiu?
  • osób, których kariera zawodowa z różnych przyczyn została nagle przerwana, np. ze względu na wypowiedzenie umowy. W przypadku wypowiedzenia pracy przez pracodawcę zwalnianym pracownikom niekiedy przysługuje wsparcie. Jeżeli nie, warto udać się do specjalisty samodzielnie. Coaching kariery pomaga wówczas wyzwolić impuls do dalszego rozwoju zawodowego,
  • osób, u których następuje wydłużenie okresu aktywności zawodowej z powodu chęci późniejszego odejścia na emeryturę lub w wyniku zmian w przepisach emerytalnych. Coaching kariery pomaga dostosować się do aktualnej sytuacji na rynku pracy, odnaleźć w danej rzeczywistości biznesowej lub na nowo zdefiniować cele zawodowe,
  • osób, które pracują w korporacjach lub prowadzą własną działalność, ale od pewnego czasu czują wypalenie, zapaść bądź zwykłą potrzebę zmiany. W takim wypadku warto wiedzieć, że coach kariery nie będzie oceniał ani dawał rad. Coach kariery pomoże klientowi znaleźć odpowiedź na pytania: Czy chęć zmiany spowodowana jest przejściowym zniechęceniem? Wypaleniem zawodowym? A może głęboką wewnętrzną potrzebą? Coach kariery będzie wspierał takiego klienta w budowaniu nowej ścieżki kariery zawodowej, zgodnej z jego wartościami i marzeniami.

Co robi coach kariery?

Coach kariery pomaga zgłębić i zrozumieć proces związany z wyborem ścieżki zawodowej lub osiąganiem satysfakcji z wykonywanej pracy. Dzięki niemu coachee potrafi podjąć świadome decyzje dotyczące rozwoju kariery zawodowej. Przy pomocy coacha kariery klient poznaje swoje mocne strony i talenty, z których do tej pory nie zdawał sobie sprawy.

Coach kariery wspiera również w podjęciu niekiedy trudnych decyzji związanych np. ze zmianą miejsca pracy lub drogi zawodowej. Czasem pomaga w zrozumieniu tego, że coachee jest na właściwej drodze, ale potrzebuje wzmocnić lub rozwinąć konkretne umiejętności czy kompetencje, aby jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał. W tym wypadku coach kariery pomaga wzmocnić indywidualne zdolności klienta, chociażby do zarządzania sobą w czasie, bycia asertywnym, udzielania konstruktywnego feedbacku czy poprawnego komunikowania się. W rezultacie coachee staje się atrakcyjnym kandydatem, bezproblemowo wchodzi na rynek pracy i umiejętnie się po nim porusza.