Coaching stanowi relację partnerską, której ideą jest odkrywanie i rozwijanie potencjału osoby coachowanej – coachee – w asyście specjalisty. Obejmuje inspirowanie do zmian i wspieranie w osiąganiu celów zawodowych i rezultatów biznesowych. Na czym dokładnie polega coaching biznesowy? Komu i jakie niesie korzyści? Na te pytania odpowiedzieliśmy w dzisiejszej publikacji.

Czym jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy przeznaczony jest m.in. dla pracowników zatrudnionych w organizacji. Stanowi niezwykle skuteczną metodę ich rozwoju. Owa niezwykła skuteczność wynika z wyjątkowej relacji łączącej coachee i coacha. Mają na nią wpływ indywidualne podejście coacha do coachee oraz skupienie się na potrzebach i oczekiwaniach uczestnika procesu coachingu biznesowego. Wysoka skuteczność coachingu wiążę się także z pogłębioną pracą nad motywacją coachee do wprowadzania konkretnych zmian oraz przezwyciężaniem ograniczających indywidualnych przekonań, które stają na drodze do realizacji ważnych celów osobistych i biznesowych.

Wielu ekspertów uważa, że coaching biznesowy to trójstronne porozumienie między coachem, klientem i jego organizacją. Każda z tych trzech stron jest w równym stopniu zaangażowana i odpowiedzialna za sukces całego procesu. Należy jednak pamiętać, że największą pracę wykonuje sam klient procesu – coachee – i to on jest odpowiedzialny za realizację obranego przez siebie celu. 

Na czym polega coaching biznesowy? 

Coaching biznesowy wspiera małe i duże organizacje w rozwoju. W zależności od wcześniej zdefiniowanych indywidualnych potrzeb organizacji lub jej członków praca z coachem może być ukierunkowana m.in. na:

 • poprawę komunikacji w zespole,
 • usprawnienie komunikacji w całej firmie,
 • umiejętny feedback względem podległego personelu,
 • pracę nad asertywnością,
 • pracę na wyznaczaniem granic, 
 • pracę nad umiejętnym stawianiem i osiąganiem celów.

Coaching biznesowy powoduje, że lepiej wykorzystuje się potencjał coachowanych pracowników na stanowiskach, które zajmują. Wszystko dzięki indywidualnej pracy z poszczególnymi pracowniami, ich ukierunkowaniu i zorientowaniu na cel, rozwijaniu indywidualnych umiejętności oraz pracy na wartościach zawodowych, które są dla nich ważne. Efektem końcowym coachingu biznesowego jest wzmocnienie pozycji i siły organizacji w otoczeniu rynkowym.

Zorientowanie pracowników na cel, rozwijanie ich umiejętności i kompetencji czy wytyczanie celów zawodowych pozwala lepiej dobierać pracowników do stanowisk. Ponadto lepiej wykorzystuje się wszystko, co z danym stanowiskiem jest powiązane. To z kolei przekłada się na większą konkurencyjność firmy na rynku.

Do kogo skierowany jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy polecamy wszystkim osobom aktywnym zawodowo. W naszej firmie korzystają z niego przedsiębiorcy i kadra menedżerska wysokiego i średniego szczebla. Natomiast należy zauważyć, że w ostatnim czasie zainteresowanie tą formą rozwoju rośnie także wśród pracowników nastawionych na samorozwój i samodoskonalenie. 

Rozwój umiejętności czy kompetencji pod okiem coacha odbywa się podczas spotkań indywidualnych, choć dopuszczalne są także warsztaty grupowe (coaching grupowy bądź zespołowy). W każdym przypadku proces coachingowy dopasowywany jest do potrzeb i problemów uczestników coachingu.

Eksperci z Growth Spot już dawno zauważyli, że coaching biznesowy przynosi doskonałe efekty, i to niezależnie od branży. Świadczą o tym opinie uczestników oraz stale rosnąca liczba firm korzystających z platformy Growth Spot. Warto pamiętać, że obszar działalności nie ma dla coachingu biznesowego znaczenia, ponieważ jest ukierunkowany na rozwój uniwersalnych umiejętności i samodoskonalenie.

Kiedy warto skorzystać z coachingu biznesowego?

Trudno wymienić wszystkie powody, dla których przedsiębiorcy czy pracownicy podejmują decyzję o skorzystaniu z coachingu biznesowego. Przytaczamy najczęstsze powody, które podają nasi klienci: 

 • chęć poprawy organizacji pracy z powodu braku umiejętności ustalania priorytetów i zadań,
 • chęć rozwijania umiejętności przywódczych,
 • potrzeba rozwijania umiejętności przywódczych w przypadku znalezienia się w nowej roli, np. po awansie, gdy lider/menedżer nie potrafi się odnaleźć,
 • pojawiające się konflikty w zespole i chęć zapanowania nad nimi, zanim wpłyną negatywnie na funkcjonowanie zespołu, działu, firmy,
 • brak umiejętności zbudowania zgranego, efektywnego zespołu,
 • chęć zdobycia umiejętności stawiania i realizowania celów zawodowych,
 • chęć pracy nad konsekwencją podejmowanych działań,
 • chęć pracy nad odkrywaniem własnych ograniczeń czy przekonań ograniczających, które stanowią przeszkodę w karierze zawodowej,
 • chęć całkowitej zmiany dotychczasowej ścieżki kariery.

Jeżeli co najmniej jedna z powyższych sytuacji dotyczy Państwa, członków zespołu bądź całej organizacji, zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół ekspertów pomoże w rozwiązaniu problemów, podejmując pracę nad rozwojem osobistym kadry na dowolnych szczeblach Państwa organizacji.

Dlaczego warto skorzystać z coachingu biznesowego?

Celem coachingu biznesowego jest zwiększenie kompetencji poszczególnych pracowników, ich rozwój osobisty oraz poprawa efektywności i skuteczności podejmowanych przez nich działań. Indywidualna praca z coachem wpływa także na zwiększenie motywacji, co z kolei ułatwia osiągnięcie celów wyznaczanych w firmie.

Powyższe zalety coachingu biznesowego dotyczą osiągnięć indywidualnych. Trzeba jednak pamiętać, że mocne strony coachingu biznesowego oddziaływają na całą strukturę organizacji, ponieważ wpływają na rozwój umiejętności współpracy między ludźmi, zwiększają pewność siebie. To przekłada się na odważniejsze decyzje i wizjonerskie podejście do rozwiązań.

Zainteresowanie coachingiem biznesowym wciąż rośnie. Nic dziwnego – coraz większa grupa przedsiębiorców dostrzega korzyści płynące z tego rodzaju wsparcia w rozwoju kompetencji pracowników i menedżerów. Efekty pracy z coachem stanowią wymierną korzyść dla całej organizacji. Właściciele firm czy kadra zarządzająca lepiej rozumieją pracowników, potrafią ich skuteczniej motywować, a przede wszystkim są w stanie rozróżnić, czym jest kierowanie, czym zarządzanie, a czym przywództwo. Z kolei pracownicy mogą rozwijać kompetencje, poprawiać relacje z innymi członkami zespołu i klientami, a także wpływać na rozwój organizacji poprzez realizację wspólnych celów. W coachingu biznesowym wygrywa każdy.