Pierwsze kroki młodego lidera

Współczesny lider ma nie tylko rozdzielać zadania i pilnować ich wykonania. Organizacje i podwładni oczekują od lidera coraz więcej: ma dbać o atmosferę w zespole, rozwijać podwładnych, umiejętnie planować i przeprowadzać zmiany i wiele więcej. Te oczekiwania to...

Jak coaching buduje przewagę organizacji?

Przewaga konkurencyjna na trudne czasy Zmiany na rynku pracy (jak great resignation i quiet quitting, a ze strony pracodawcy quiet firing i restrukturyzacje) powodują, że rotacja pracowników będzie wzrastać. Utrzymanie najlepszych w swoim zespole tworzy przewagę...

Testy kompetencji – czym są i czemu służą?

Celem przeprowadzenia testów kompetencji jest zweryfikowanie i poznanie kompetencji, umiejętności kognitywnych (inteligencji emocjonalnej), motywacji, sposobów komunikowania, motywatorów i wartości , które powinny być spełnione, by wykorzystać potencjał poszczególnych...