G R O W T H S P O T
odporność psychiczna
Czym jest life coaching?

Life coaching jest rodzajem coachingu, który koncentruje się na realizacji celów osobistych. Obejmuje głównie:   plany życiowe,   misję życiową,   wizję życia danej osoby,   zadbanie o siebie i swoje „ja”,   dbałość o związki partnerskie,   rozwiązanie problemów z dziećmi,   dbałość o swoje szeroko pojęte zdrowie,   wolność finansową,   rozwinięcie umiejętnego

G-11

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.