G R O W T H S P O T
zarządzanie zespołem
Rozwój talentów poprzez coaching mocnych stron

Kiedy mowa o rozwoju talentów osobistych, pierwszym skojarzeniem powinien być coaching mocnych stron. To on bowiem stanowi skuteczną metodę poznawania siebie i swoich talentów, rozwijania ich i wdrażania w życie – nie tylko zawodowe. Czym dokładnie jest coaching mocnych stron i w jaki sposób może pomóc ludziom stać się najlepszymi w przynależnych im talentach? O

G-11

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.