G R O W T H S P O T
efektywne-zarzadzanie-emocjami
Czym jest coaching i jakie są korzyści coachingu biznesowego?

Coaching stanowi relację partnerską, której ideą jest odkrywanie i rozwijanie potencjału osoby coachowanej – coachee – w asyście specjalisty. Obejmuje inspirowanie do zmian i wspieranie w osiąganiu celów zawodowych i rezultatów biznesowych. Na czym dokładnie polega coaching biznesowy? Komu i jakie niesie korzyści? Na te pytania odpowiedzieliśmy w dzisiejszej publikacji. Czym jest coaching biznesowy? Coaching

G-11

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.