G R O W T H S P O T
rozwój lidera
Czym jest coaching kariery i jakie niesie korzyści?

Coaching kariery – jak każdy typ coachingu – jest procesem i polega na pracy nad konkretnym zagadnieniem. W tym wypadku coach pomaga klientowi odnaleźć sens i cel zawodowy, a w efekcie osiągnąć satysfakcję z wykonywanej pracy. Jest to zatem jeden z obszarów coachingu biznesowego. Poznaj coaching kariery od A do Z! Na czym polega coaching

efektywne-zarzadzanie-emocjami
Czym jest coaching i jakie są korzyści coachingu biznesowego?

Coaching stanowi relację partnerską, której ideą jest odkrywanie i rozwijanie potencjału osoby coachowanej – coachee – w asyście specjalisty. Obejmuje inspirowanie do zmian i wspieranie w osiąganiu celów zawodowych i rezultatów biznesowych. Na czym dokładnie polega coaching biznesowy? Komu i jakie niesie korzyści? Na te pytania odpowiedzieliśmy w dzisiejszej publikacji. Czym jest coaching biznesowy? Coaching

Anna Brzezińska
G-11

Copyright © 2020 Growth Spot. Wszelkie prawa zastrzeżone.